Michal Drotovan

Kontakt:

Možnosti podpory je možné prekonzultovať na e-mailovej adrese drotovan@yahoo.com.

Aktuálne môžete pomôcť týmto spôsobom: 

1. Ak ma chcete podporiť finančným príspevkom, tak je to možné na transparentný účet 5057186515/0900 - poprosím do kolonky pre prijímateľa uviesť vaše meno. Platby, ktoré nebude možné identifikovať budem musieť zasielať späť. Ďakujem. Prehľad transakcií je tu.

2. Pomoc s roznosom letákov, práca v teréne s ľuďmi - najdôležitejšia časť kampane - ak chcete venovať trochu času a pomôcť, napíšte mi  tiež na e-mail drotovan@yahoo.com

7. Zdieľaním príspevkov na Facebooku a Twitteri: 

Michal Drotován - Váš hlas v komunálnej politike

Promote Your Page Too

 

 

ĎAKUJEM!