Michal Drotován

Starosta mestskej časti Bratislava-Rača

Pracujem spoločne s celým našim tímom na úrade na tom, aby bola Rača dobrým miestom pre život pre všetkých obyvateľov. Aby to bol pre nás a naše deti náš spoločný pekný domov. Najnovšie informácie sú dostupné na tejto FB stránke.


Napriek tomu, že od marca 2020 celú planétu trápi Covid19 snažíme sa o to, aby projekty mestskej časti napredovali, aj keď je to niekedy veľmi náročné. Od roku 2019 sa nám podarilo zrealizovať mnohé projekty, ktoré sú dokončené alebo sa na ich dokončení veľmi aktívne pracuje.


Teraz ja aj náš tím potrebujeme aj Vašu podporu, aby sme mohli naše projekty dokončiť. Vo voľbách 29.10.2022 aj vy rozhodnete, kam bude ďalej smerovať Rača. 
ZŠ Plickova


Podarilo sa nám rozbehnúť náročný projekt novej školy Plickova vrátene vonkajšieho areálu. Aktuálne a podrobné informácie sú dostupné na tejto stránke. Otvorenie celej školy aj s vonkajším areálom sa očakáva v septembri 2023.


Podarilo sa nám na projekt získať viac ako 3 mil. € z mimorozpočtových zdrojov a veľmi výhodný úver na 20 rokov.


Chodníky


Postupne opravujeme verejné priestory v celej Rači, ide o dlhoročný investičný dlh a nastavili sme každý rok rozšírenie opráv o ďalšie a ďalšie lokality.

Podarilo sa opraviť napríklad chodníky na Detvianskej, za KS Žarnovická, na Kadnárovej, Hečkovej, Na pasekách, pred školou Tbiliská.

Doplnili sa chodníky na Hlinickej, Jurkovičovej, Rustaveliho, parku J.M.Hurbana a v mnohých ďalších lokalitách.

Po zbúraní nelegálnej prístavby pri železničnom priecestí pripravujeme bezpečný chodník aj tam a tiež aj v ďalších lokalitách. Viac o téme tu.


Športoviská


Každý rok sa nám podarilo vybudovať aspoň jedno športovisko a plánujeme aj ďalšie. Rovnako tak rozširujeme, opravujeme a nahrádzame hracie prvky na všetkých detských ihriskách.

2019 Bežecká dráha a futbalové ihrisko na Tbiliskej
2020 Hokejbalové ihrisko a doskočisko na Tbiliskej

        Obnova ihriska pred KS Impulz
2021 Urban/skate park na Tbiliskej
        Kompletná obnova ihriska Hubeného

        Kompletná obnova tenisového kurtu na Cyprichovej
2022 Fitness prvky na ihrisku Hubeného
Viac k téme tu.

  

Škôlky

Podarilo sa nám dokončiť a otvoriť škôlku Novohorská. Vypracovali sme projekt škôlky Kadnárova, ktorý má právoplatné územné rozhodnutie, stavebné povolenie žiaľ napadli niektorí obyvatelia, takže je to stále v povoľovacom procese.

Máme tiež rozpracovaný projekt 2 tried novej škôlky pri škole Tbiliská a podarilo sa dohodnúť nájomná zmluva na ďalšie priestory pre 2 triedy v Rínku Rača, kde sa aktuálne dokončuje výstavba.

Začali sme tiež rokovania so ŽSR o možnom odkúpení budovy bývalej škôlky na Dopravnej. Aktuálny stav je tuParčíky a zeleň


Rozširujeme možnosť oddychu pre obyvateľov revitalizáciou parkov a budovaním nových parčíkov. Výrazne sme rozšírili oblasti kvetov a zelene.


Podarilo sa vybudovať parčík na Hlinickej, pracujeme na povoľovacom konaní na revitalizáciu parku J.M.Hurbana, na konaní je tiež úplne nový parčík Strelkova aj s detským ihriskom, upravuje sa nový verejný parčík Na pasekách a pripravujú tiež ďalšie projekty.

Zároveň rozširujeme oddychové plochy o nové vyhliadkové lavičky nad Račou či pri Vajspetri, rozširujeme zóny lúčnych či iných kvetov aj popri chodníkoch
KS Žarnovická


Pripravujeme kompletnú rekonštrukciu KS Žarnovická, v januári 2022 boli predstavené výsledky architektonickej súťaže.