Michal Drotován

Starosta mestskej časti Bratislava-Rača

Oficiálne vyúčtovanie kampane je zverejnené tu. Podrobnejšie a viac rozpísané na mojom blogu

Milí priatelia, zverejnil som môj program vo voľbách na starostu Rače 2018. Je dostupný po kliknutí na obrázok alebo priamo tu.

Vyšiel nový račan.sk výber September/2018 - dostupný je tu.

V Bratislave dňa 17.05.2018Vec: Ohlásenie kandidatúry na starostu mestskej časti Bratislava-RačaRozhodol som sa dnes ohlásiť začiatok zberu podpisov obyvateľov, ktoré mi umožnia kandidovať na pozíciu starostu mestskej časti Bratislava-Rača. Myslím si, že mestská časť po ôsmych rokoch potrebuje zmenu. Veľmi si vážim dôveru, ktorú mi obyvatelia Rače bezmála 3000 hlasmi prejavili vo voľbách do BSK vlani v novembri.

Mám dlhodobú víziu Rače pre 21. storočie ako pekného miesta pre život všetkých vekových kategórií, budem sa zasadzovať za zásadnú revitalizáciu a zmenu verejných priestorov. Dlhoročne pripomienkujem developerské zámery, aby akákoľvek výstavba bola v súlade s verejným záujmom. Aj naďalej trvám na tom, že v Rači už nie je priestor na zmenu poľnohospodárskej pôdy na výstavbu bytových domov. Medzi moje priority patrí tiež zefektívnenie a otvorenie úradu, rezidenčné parkovanie, sociálne veci a práca s mládežou, nové pracovné príležitosti pre ľudí či podporu firiem a startupov.

Za kľúčovú prioritu považujem rovnomerne rozvíjanie všetkých troch miestnych časti – centrálnej Rače, Krasňan aj Východného. Dôležité je, aby nikto nemal pocit, že dopláca na iného, ale aby sme spoločne ťahali za jeden povraz. Tiež chcem otvoriť otázku ďalšej budúcnosti zaznávaných lokalít ako je okolie vozovne Krasňany, Žabí Majer či Pánty.

Rača má krásne prírodné prostredie, lesy, rybníky, viniče a polia. Je potrebné rozvíjať a ochraňovať krajinu. Tak ako v okolí Vydrice je potrebné aj v lesoparku spojiť rekreáciu ľudí, športové aktivity a oddych s ochranou prírody.

Moje dlhoročné skúsenosti a prax v samospráve dávajú možnosť ľuďom sa rozhodnúť na základe činov a nie sľubov. Program plánujem predstaviť v septembri.

Volebnú kampaň budem financovať z príspevkov ľudí cez transparentný účet a mojim vlastným príspevkom, nebude v žiadnom prípade megalomanská a ani neplánujem oblepiť celú Raču bilbordami. Budem sa stretávať s ľuďmi v uliciach a rozprávať o ich predstave o budúcnosti Rače.

Každý, kto má záujem pomôcť, bude vítaný.

Verím, že sa nám spolu podarí zmeniť Raču k lepšiemu, aby verejné priestory boli pre ľudí, ako je to bežné v 21. storočí všade vo vyspelom svete.

Michal Drotován


Najnovšie číslo časopisu Račan.sk výber - október 2017

Volebný program do BSK 2017

Predstavujem základné body môjho programu (desatoro) vo voľbách do BSK 2017. Postupne budem prezentovať aj konkrétne riešenia a návrhy k jednotlivým bodom. Ak máte záujem pomôcť mi v kampani, píšte mi na [email protected] Ďakujem!

                           Michal Drotován: Volebný program – voľby do BSK 2017


1. Podpora  vlakového spojenia, ktoré bude prepájať stanice Vajnory – Východné – Predmestie (s pokračovaním na Trnavské mýto resp.  cez Nové Mesto až do Petržalky) a Rača – Vinohrady – Hlavná stanica – Železná studienka – Lamač – Devínska Nová Ves v spolupráci s BID, DPB a ŽSR.

2. Projekty záchytných parkovísk v dostupnosti k železničným zastávkam v okolí Bratislavy. Budovanie bezpečných záchytných parkovísk pre bicykle pri železničných a autobusových staniciach.
3. Vytvorenie plnohodnotného športového areálu (plaváreň, tenisové kurty, ihrisko s umelým trávnikom, BMX dráha, bežecká dráha) v lokalite Na pántoch/Rybničná. Podpora stredoškolských športových líg v celom kraji.
4. Výrazná podpora a rozvoj železničného múzea na Východnom a vybudovanie komunitno–múzejného centra v budove železníc na začiatku Dopravnej ulici po odkúpení od ŽSR. Celý tento areál má veľký význam pre turizmus v rámci celého Bratislavského kraja.

5. Rozvoj a väčšie využitie pre verejnosť, komunity a mimoškolskú činnosť stredoškolských areálov, internátov a budov v správe BSK.
6. Podpora prebudovania časti internátov na štartovacie byty pre učiteľky a učiteľov materských, základných a stredných  škôl v Rači a vo Vajnoroch.
7. Silná a reálna ochrana viníc a poľnohospodárskej pôdy v Bratislavskom kraji v územnom pláne BSK aj podporou turizmu. Vytvorenie celokrajovej verejne prístupnej mapy GIS – územné plány, chystaná výstavba, povoľovacie procesy.

8. Vybudovanie školy v prírode v areáli muničných skladov (areál pri Slivovi) a vytvorenie koncepcie ochrany Železnej studienky a Vydrice – územia až po Biely kríž, ktoré sú v katastri viacerých mestských častí a mesta Svätý Jur.
9. Jasný a férový poradovník a systém umiestňovania bezvládnych a seniorov v zariadeniach BSK – kľúčové je aj to, aby zariadenia v Rači boli prioritne pre seniorov z Rače a Vajnor.

10. Podpora najväčších žiackych a mládežníckych športových a vedeckých talentov formou štipendia.

Michal Drotován

kandidát na poslanca BSK 2017

www.drotovan.sk
V prípade, ak máte možnosť a záujem podporiť moju kampaň, môžete tak urobiť príspevkom na transparentný účet. Ďakujem :-)

Všetky najnovšie články a informácie sú dostupné na:

Najnovšie číslo Račan.sk výber

Podvody s bytmi v Bratislave

O tom, že územný plán alebo stavebné povolenia sú iba zdrapom papiera sa môžeme presvedčiť v modelovom prípade podvodov s tzv. bytmi "Penziónu Pekná cesta", ktoré nie sú byty, ale tvária sa ako byty. A priamo sa klamú ľudia.

Pokračovanie článku: http://drotovan.blog.sme.sk/c/440303/podvody-s-bytmi-v-bratislave.html

 

Poďakovanie za podporu

Vo voľbách do NR SR som získal 2559 krúžkov, čo je zatiaľ najväčšia podporu, akú som získal vo voľbách celkovo. Veľmi sa teším, že v Rači som zo všetkých domácich kandidátov mal jednoznačne najvyšší počet krúžkov a hlasov (mal som 472 hlasov - na kandidátke OĽaNO 4. miesto, 2. Marek Krajčí 223, 3. Ján Budaj 141 (obaja zvolení za poslancov NR SR), 4. Robo Pajdlhauser 138, 5. Rasťo Žitný 78, 6. Pavel Kapusta 75), celkovo za celú Bratislavu som mal 1269 krúžkov (na kandidátke OĽaNO 17. miesto), v rámci Slovenska ma volili vo všetkých volebných obvodoch.

Veľmi pekne ďakujem za podporu a ideme ďalej! :-) 

Môj volebný program vo voľbách do NR SR

  1. Podpora alternatívnej dopravy v mestách (bicykle, verejná doprava) a výrazne zlepšenie postavenia chodcov v meste (celoštátny fond pre budovanie bezbariérových priechodov, chodníkov, vstupov do starých budov);

  2. Zriadenie špecializovanej vysoko profesionalizovanej enviropolície s vybavením a technikou na úrovni 21. storočia (pre rýchlejšie vyšetrenie porušovania zákona);

  3. Posilnenie zákonných právomocí inšpektorov verejného poriadku a občianskych hliadok samospráv (pre výrazne posilnenie kontroly čistoty v mestách a obciach);

  4. Za opakované znečisťovanie životného prostredia zákaz prevádzky/činnosti na 5 rokov (napr. vypúšťanie odpadu do Malého Dunaja Slovnaftom);

  5. Posilnenie inštitútu obecných chránených území pre výraznú ochranu územia pre rekreáciu obyvateľov v zázemí miest a obcí (špecifický štatút napr. Železnej studienky a lesoparku v Bratislave);

  6. Možnosť zvrátiť zmeny územného plánu prijaté v rozpore so zákonom (medializovaný prípad Chorvátskeho Grobu);

  7. Zrýchliť možnosti búrania nelegálnych stavieb v chránených územiach (kauza hausbótov v Jarovskom ramene);

  8. Pri procese zmeny územného plánu možnosť vypísať záväzné obecné referendum s min. Účasťou 20% a výrazne rozšírenie možností lokálneho referenda (už žiadne obrovské developerské projekty v rozpore s verejným záujmom);

  9. Zlúčenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia a bývalých obvodných úradov životného prostredia a posilnenie ich činnosti (súčasný stav nedáva týmto inštitúciám nezávislosť);

  10. Výrazné posilnenie právomocí obcí v procese EIA (tzv. zásadné slovo obce, ktorej sa navrhovaná developerská či iná činnosť priamo týka).

www.drotovan.sk

 

www.facebook.com/michal.drotovan

Kandidatúra vo voľbách do NR SR ako číslo 33

Vo voľbách do NR SR 2016 kandidujem ako číslo 33 na kandidátke číslo 3 OĽaNO-NOVA ako nezávislý odborník. O dôvodoch a cieľoch som viac písal na svojom blogu. Aktuálne informácie budem zverejňovať na svojej FB stránke. Ďakujem Vám za podporu!

Komunálne voľby 2014 - poďakovanie

Ďakujeme za Vašu dôveru, náš tím Spolu pre Raču získal tri miesta poslancov - Dagmar Gelingerová prešla v náročnom obvode Východné a ja s Lenkou Antalovou Plavuchovou sme obaja vyhrali vo svojich obvodoch Rača resp. Krasňany. Náš tím pokračuje ďalej ako tím nezávislých poslancov. Ďakujem aj za dôveru a 2308 hlasov na starostu mestskej časti - vyhral som na Východnom, iné oblasti sa budem snažiť viac presvedčiť o svojej práci v budúcnosti. Na poslanca so za obvod Rača získal 2100 hlasov, čo je po Janovi Hrčkovi vôbec najväčší počet hlasov na poslanca miestneho zastupiteľstva v celej Bratislave. Máme teda silný - aj keď opozičný - mandát. 

Spolu pre Raču 2014

Najnovšie číslo račan.sk výber - september 2014

racan.sk vyber 09/2014 by Michal Drotovan

Vyšlo najnovšie číslo račan.sk výber - jún 2014

Zničia developeri Železnú studienku?

Posledné mesiace sa veľmi aktívne venujem záchrane Železnej studienky, všetky informácie aj o petícii aj o aktualitách sú dostupné na FB stránke Zachráňme Železnú studienku.

S developerom som absolvoval diskusiu aj TV Bratislava.

Hlavný článok k tejto téme na mojom blogu na SME.

 

Môj rozhovor o verejnom záujme pre časopis ASB

Odpočet práce poslanca za rok 2013

Tak ako každý rok, aj tento rok som zverejnil odpočet svojej práce poslanca MZ Bratislava - Rača na svojom blogu. Vopred vďaka za pripomienky!

Najnovšie číslo časopisu račan.sk výber

V októbri 2013 sme pripravili ďalšie číslo časopisu račan.sk výber. Jednou z hlavných tém boli opäť developeri v Rači.

 

Nominácia na Novinársku cenu 2012

Je mi veľkým potešením informovať Vás, že som získal za blogy o hausbótoch a ďalších článkoch o životnom prostredí (gudróny, Karloveská zátoka, Železná studienka) nomináciu na Novinársku cenu 2012 v kategórii "Cena otvorenej spoločnosti".  Víťazom kategórie sa nakoniec stali redaktori .týždňa za sériu článkov Rómske deti Viac info tu.

 

Naše divadelné predstavenie hry Grobiáni

Po hektických dňoch nacvičovania sa nám podarilo spoločne - ľuďom z Vajnor aj z Rače obnoviť tradíciu ochotníckeho divadla - uviedli sme sa hrou od Carla Goldoniho: - Grobiáni. Premiéra bola vo Vajnoroch 1. marca 2013, v Rači sme mali premiéru v NKD 08.04. a 15.04. sa nám podarilo mať dokonca premiéru v riadnom kamennom divadle Astorka. Foto je práve záverečná "klaňačka" z Astorky.

Nový časopis v Rači - téma čísla: developeri

Výrazný nárast developerských projektov

Po projekte Račany Rosso prišli aktuálne na scénu ďalšie tri projekty - Pod vinohradom, Rača - Dolná Pekná a Rača - Rendez. Moje pripomienky k ním sú zverejnené tu:

Stop nezmyselnej výstavbe a Komtríkovmu projektu Račany Rosso

Petícia proti projektu a všetky info (vrátane mediálnych výstupov) o ňom tu.

Veľké otázniky nad dopravným posúdením Račany Rosso 

Pripomienky k zámeru "Obytný súbor Pod vinohradom, Bratislava - Rača" (EIA)

Nezmyselný developerský projekt "Rača - Dolná Pekná"

Pripomienky k projektu Rača - Rendez (ulica Na pasekách) 

 

Odpočet práce poslanca za rok 2012

Na svojim blogu na SME som zverejnil odpočet mojej práce poslanca v Rači za rok 2012

Developeri v Rači sa zbláznili....

Nakoľko problém nezmyselnej zástavby považujem za jednú zo svojich priorít,  v mojom článku na portály www.racan.sk sa venujem trom maximálne nezmyselným projektom v Rači. Tieto projekty by na svoju realizáciu potrebovali zmenu územného plánu, takže ešte je čas ich zastaviť. Článok je uverejnený tu. Som rád, že si ho za tri dni od uverejnenia prečítalo už viac ako tritisíc ľudí. V ďalšom článku sa podrobnejšie venujem téme Račany Rosso - k projektu som zaslal oficiálne pripomienky aj na miestny úrad. Téme sa budem naďalej pozorne venovať.

 

 

Rozhovor pre denník SME 

V júni 2012 som poskytol relatívne dlhý rozhovor pre denník SME, kde som zhodnotil svoju prácu na pozícii prednostu Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave. Venujem sa v ňom stave životného prostredia v Bratislave a rozoberám najväčšie problémy.

Račianska časovka - Na bicykli deťom

Tak ako aj vlani som sa prvého mája zúčastnil ako aktívny účastník podujatia v cyklistike - pretekov z amfiteátru na Biely Kríž. Táto akcia je súčasťou Župného pohára a časť výťažku zo štartovného ide na detskú onkológiu. Tieto preteky sú už tradične moje jediné v roku na bicykli a teší ma, že som sa oproti roku 2011 zlepšil o skoro 1,5 minúty na 26:29,42. Nabudúce to už dúfam dám pod 25 :-)

1. Račiansky polmaratón/desiatka - 28.04.2012

Teším sa, že sa podarilo naplniť ďalší z bodov môjho programu a za pomoci Mestskej časti Bratislava - Rača zorganizovať cestný beh v Rači. V prvom rade by som chcel poďakovať Marekovi Porvazníkovi za to, že pre úspešné podujatie urobil maximum. Fotoreportáž z behu vrátane výsledkov je uverejnená na portáli www.behame.sk. Som veľmi rád, že sa podujatia zúčastnilo viac ako 200 ľudí a za príjemnú priateľskú a rodinnú atmosféru. Teším sa opäť o rok!


Odpočet práce poslanca za rok 2011

Ako som sľúbil, na svojom blogu na SME som zverejnil svoj odpočet práce poslanca Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača za rok 2011. V prípade, ak máte k nemu nejaké pripomienky alebo námety do budúcnosti, poprosím Vás napísať ich na blogu priamo do diskusie alebo e-mailom mne na [email protected] Vopred ďakujem!

Môj návrh na VZN o verejnom zhromaždení občanov

 Na zastupiteľstve 20.09.2011 sa prejednával môj návrh VZN o zhromažďovaní občanov. Tento inštitút výrazne posilní participáciu občanov na správe veci verejných a umožní neopakovať situáciu, keď bola ignorovaná petícia viac ako 2400 občanov proti zrušeniu ZŠ Plicková v Rači. VZN bolo na zastupiteľstve schválené a nadobudne účinnosť 15.10.2011. Rača sa tak stala prvou mestskou časťou, ktorá upravuje tento dôležitý inštitút priamej demokracie v Bratislave.

Ďakujem všetkým poslancom za podporu!

 Tlačová správa TASR k prijatiu VZN

VZN

Bratislava potrebuje ekologickú dopravu

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave podporuje rozvoj ekologickej cyklodopravy, greenways, mestskej hromadnej dopravy a integrovanej dopravy s využitím vlakov.
BRATISLAVA 9. augusta (WEBNOVINY) - Hľadanie reálnych ekologických alternatív v doprave je pre hlavné mesto nevyhnutné, tvrdí Obvodný úrad životného prostredia (OÚ ŽP) v Bratislave. Obyvateľov Bratislavy totiž podľa úradu zaťažuje hluk, splodiny a nedostatočná priepustnosť ciest. Ako sa uvádza v stanovisku úradu, podľa štúdií je Bratislava jedno z najhlučnejších miest a na mnohých miestach je prípustná hluková záťaž prekročená až o 30 dB. Hlavným zdrojom hluku je pritom doprava. Stanovisko Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave agentúre SITA poskytol jeho prednosta Michal Drotován.

Úrad žiada pri plánovanej reorganizácii verejnej dopravy zohľadniť pri navrhovaných úpravách nielen ekonomický, ale aj ekologický aspekt. Podporuje preto rozvoj ekologickej cyklodopravy, greenways, mestskej hromadnej dopravy a integrovanej dopravy s využitím vlakov. Jednou z možností znižovania hluku je podľa úradu aj pridávanie sekaných gúm zo starých pneumatík do asfaltu, čím je možné vytvoriť gumoasfaltovú hmotu, ktorá výrazne znižuje hlučnosť pri premávke. „Je tiež potrebné preferovať ekologické spôsoby dopravy, mestskú hromadnú dopravu, chodcov a cyklistov.

Na druhej strane je pre výrazné negatívne externality nevyhnutné obmedziť individuálnu automobilovú dopravu,“
uviedol Drotován. Dodal, že pre ochranu všetkých zložiek životného prostredia a samotných obyvateľov je potrebné začať urgentne riešiť alternatívnu dopravu. „Je dôležité uvedomiť si, že verejné priestory sú budované pre ľudí a nie pre automobily,“ povedal. Úrad navrhuje zvážiť úpravu výkonov Dopravného podniku Bratislava, a.s. s ohľadom na strednodobý a dlhodobý horizont. V prípade, že sa už teraz problematické nastavenie dopravy v Bratislave nezačne riešiť, je podľa úradu možné očakávať nárast problémov na neúnosnú mieru.

Za vzor úrad dáva mesto Kodaň, ktoré začínalo pred štyridsiatimi rokmi na približne rovnakej úrovni v oblasti dopravy ako Bratislava. V súčasnosti v Kodani dochádza na bicykli do práce a školy 33 percent obyvateľov, pričom v Bratislave je to necelé jedno percento. Verejnú dopravu v Kodani využíva ďalších 27 percent obyvateľstva.

Zvolenie za poslanca mestskej časti Bratislava - Rača

Týmto by som sa chcel veľmi pekne poďakovať za 1091 hlasov, ktoré som dostal v komunálnych voľbách za obvod Rača a vďaka ním som sa stal komunálnym poslanom v miestnom zastupiteľstve Bratislava - Rača. Ako číslo 7 som obsadil symbolické 7. miesto a zároveň bolo zvolených spolu 7 kandidátov za našu pravicovú koalíciu SDKÚ-DS-SaS-KDH-OKS. Ďakujem veľmi pekne a verím, že Vašu dôveru nesklamem. Teším sa, že budem aktívne môcť prispieť k lepšej Rači a zastupovať občanov, ktorí ma zvolili. Nielen za obvod Rača ale aj Východné a Krasňany. Pre pripomienky, návrhy, kritiku a podmety som k dispozícii na e-mailovej adrese [email protected] a tiež na FB stránke.

 

Kandidatúra v komunálnych voľbách v Rači 2010

Komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 27. 11. 2010. Kandidujem v nich na pozíciu poslanca miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača vo volebnom obvode Rača (číslo 7) za pravicovú koalíciu SDKÚ-DS-SaS-KDH-OKS, našou kandidátkou na starostu Rače je pani Zuzana Dzivjáková  a kandidátov na mestského poslanca za Raču Tibor Šimoni.

Mojimi programovými prioritami budú transparentnosť, slušnosť, otvorený a efektívny miestny úrad, rozvoj cestovného ruchu a zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva Rače.  Podrobný program našej koalície pre Raču je zverejnený tu.

Ďakujem za podporu. V prípade akýchkoľvek otázok som k dispozícii na e-mailovej adrese [email protected]

Parlamentné voľby 2010

Ďakujem Vám za podporu vo voľbách do NR SR, celkovo som získal 469 krúžkov prakticky skoro zo všetkých volebných obvodov (45 z 50), v celoslovenskom meradle som poskočil z pôvodného 141. miesta na 87. miesto, v rámci obvodu Bratislava na 39. miesto a v rámci mestskej časti Bratislava-Rača na 15. miesto.

Som veľmi rád, že sa nám spoločne podarilo poslať Roberta Fica do opozície a verím, že nastupujúca pravicová vláda SDKÚ-DS - SaS - KDH - Most-Híd posunie Slovensko o výrazný krok dopredu. Držíme palce!

Moja volebná kampaň celkovo stála iba 26,28 €, z toho 12,48 € kontextová reklama na Facebooku a 13,80  € zrušenie kontextovej reklamy na jeden rok na tejto webovej stránke.

Kandidatúra vo voľbách do NR SR ako číslo 141

Nakoľko vulgarizácia verejného priestoru a rozkrádanie peňazí daňových poplatníkov dosahuje gigantické rozmery, rozhodol som sa priložiť ruku k zmene a kandidovať vo voľbách do NR SR. V prímárnych voľbách SDKÚ-DS som získal 141. miesto, každý krúžok pre mňa bude záväzkom smerom do budúcnosti. 

Mojimi základnými tézami, ktoré chcem presadzovať vo verejnom živote, sú transparentnosť, minimalizácia byrokracie, sloboda, osobná zodpovednosť, vzdelanosť a úspešná budúcnosť našej krajiny pod Tatrami.

Moje programové priority predstavím v najbližšej dobe.

Vopred ďakujem za podporu. V prípade otázok som kedykoľvek k dispozícii na e-mailovej adrese [email protected] 


Starosta Rače a poslanec Smeru-SD porušil zákon

Starosta Rače, poslanec NR SR za Smer-SD a poslanec BSK Ján Zvonár porušil zákon, keď nám zakázal protest proti plytvaniu s verejnými financiami. Rozhodol o tom 27.11.2009 Krajský súd v Bratislave. Mestská časť sa voči danému rozhodnutiu neodvolala a teda výrok súdu nadobudol právoplatnosť.

Rozhodnutie súdu:

Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave

Ďalšie informácie:

Starosta Rače Zvonár porušil zákon, rozhodol súd

V Rači odhalili Hlinkovu bustu, podľa kritikov akciu zneužila SNS

Nechcú publikum, protest zakázali