Michal Drotován

Kandidát na starostu mestskej časti Bratislava-Rača 2018

Blog na račan.sk

SMEblog

Blog na Projekt N

Vybrané články a záverečné práce

Vybrané články a moje záverečné práce na vysokých školách sú dostupné tu.