Michal Drotován

Starosta mestskej časti Bratislava-Rača

Curriculum Vitae

MENO A PRIEZVISKO: Mgr. Michal DROTOVÁN

DÁTUM NARODENIA: 21.október 1981 v Bratislave

E-MAIL: [email protected]

VZDELANIE:

2002-2007 Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

odbor: politológia (udelený titul Mgr.)

2004-2007 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

odbor: geografia a verejná správa (udelený titul Bc.)

2008-2011 Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne

odbor: právo a medzinárodný obchod (udelený titul Bc.)

2001-2002 Škola knihovníckych a informačných štúdií, Kadnárová 7, Bratislava

pomaturitné štúdium, odbor: informačné systémy a služby

1993-2000 Gymnázium školských bratov, Čachtická 14, Bratislava

odbor: cudzie jazyky

RELEVANTNÉ AKTIVITY:

♦ Deväťmesačná stáž v NR SR od 03.10.2005 do 26.05.2006 vo Výbore pre vzdelanie, vedu,
šport a mládež, kultúru a média (od 10/05 do 01/06) a v Parlamentnom inštitúte v oddelení analýz (od 02/06 do 05/06)
♦Trojmesačné pracovno-študijné pobyty: Golanské výšiny -Izrael (2000), New York City-
U.S.A. (2003), Dublin- Írsko (2004), Londýn- Veľká Británia (2005)
♦Práca v mimovládnom sektore: Slovenský skauting (1990-1999), Občiansko-demokratická
mládež (2003-4), Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (2004-6), Amnesty International na Slovensku (2004-7), Mensa Slovensko (od 2008)

PUBLICISTIKA:

Justičná revue, Slovak Sociological Review, Denník SME, Domino efekt, História- Revue o dejinách spoločnosti, Pravé spektrum. Od septembra 2008 člen redakcie Pravého spektra. Niektoré príspevky sú uverejnené tu.

ZNALOSTI:

Vodičský preukaz sk. B
Práca s PC
(Windows, Word, MS Excel, Internet, PowerPoint, Photoshop, MS Access, HTML,
SAP HR, MapInfo, základy SQL)
Anglický jazyk- aktívne
Český jazyk- aktívne
Nemecký jazyk- základy
Španielsky jazyk- základy
Personalistika
Vedenie teamu, práca so zákazníkmi, personálny management, PR a HR

ZAMESTNANIA:

od 10.12.2018 Starosta Mestskej časti Bratislava-Rača

od 12/2017 Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

pozícia: poslanec 

07/2018-01/2019 Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

pozícia: člen dozornej rady

03/2015-12/2018 Miestny úrad Bratislava - Karlova Ves, Bratislava

pozícia: 04/2015-08/2017 vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia

             07/2017-11/2018 prednosta miestneho úradu

12/2010-12/2018 Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Rača

pozícia: poslanec miestneho zastupiteľstva 

05/2009-08/2015 Political Consulting, s.r.o., Bratislava

pozícia: vlastník (do 01/2011 aj konateľ)

06/2012-01/2015 Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto, Bratislava

pozícia: vedúci oddelenia životného prostredia, verejného poriadku a čistoty

01/2011-05/2012 Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Bratislava

pozícia: prednosta úradu

08/2009-07/2010 Opteam Finland, s.r.o., Bratislava

pozícia: HR Coordinator

06/2007-04/2010 P&Bert Management Consulting Group Slovakia, s.r.o., Bratislava

pozícia: HR Consultant

07/2006-04/2007 Tempo s.r.o., vysunuté pracovisko Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava

pozícia: personalista pre Volkswagen Slovakia, a.s.

ZÁUJMY:

Politika, ľudské práva, cestovanie, kinematografia, literatúra, divadlo, šport (beh, cyklistika), publicistika, numizmatika, sociálne (politológia, ekonómia, právo, história, sociológia, psychológia) a prírodné (geografia, genetika, fyzika, astronómia) vedy.