Michal Drotován

Starosta mestskej časti Bratislava-Rača

Krátko o mne

Detstvo

Narodil som sa pár mesiacov predtým, ako nás navždy (chvalabohu) opustil Brežnev, ako najstarší syn zo siedmych detí v Bratislave. Otec aj jeho rodičia pochádzali z Košíc, mama sa narodila v Bratislave, jej rodičia však pochádzali z obcí Prašice (okr. Topoľčany) a Kapušany pri Prešove. Takže som taký celoslovenský mix :-) Naše rodné meno je nezvyčajné a podľa všetkých výskumov ho nikto okrem nás nemá (aktuálne v oboch ekvivalentoch 9 ľudí). Z rodičovského hniezda som sa úplne osamostatnil vo veku 18 rokov.

 

Škola

Do základnej školy som začal chodiť ešte za komunizmu, v druhom ročníku som navštevoval aj náboženstvo a bol som informovaný, že keďže som nechodil na stretnutia pionierov, nebudem pripustený k iskričkovskému sľubu. Teda jedinou mojou kolaboráciou s totalitným režimom bol udelený diplom za najkrajšiu kresbu Auróry zo školy v prírode v novembri 1989 :-)

Základnú školu a gymnázium som úspešne absolvoval v Rači, prvé vysokoškolské štúdium som slávnostne zakončil v Trnave v odbore politológia, druhé o mesiac neskôr na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Medzitým som ešte rok chodil na pomaturitné štúdium knihovedy a v nedávnej dobe som ešte ukončil štúdium v odbore právo a medzinárodný obchod na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

 

Práca

Môj prvý zárobok bol za článok uverejnený v časopise v roku 1997, prvou prácou na zmluvu bola brigáda počas leta, keď som mal šestnásť rokov, v domove dôchodcov v Petržalke. Po maturite som pracoval aj na stavbách, v pokladni a pod. Prvý riadny pracovný pomer som mal na mangovej farme na Golanských výšinách v Izraeli, neskôr v obchode v New Yorku, Mc Donalde v Dubline a v reštaurácií v Londýne počas troch letných prázdnin. V štvrtom ročníku politológie som bol na stáži v NR SR a v poslednom ročníku som začal pracovať ako personalista pre Volkswagen Slovakia. Robil som v HR aj v štátnej správe (kde som bol prednosta OÚ ŽP v BA). V súčasnosti som mimo iného poslanec Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača a pracujem v samospráve.

 

Cestovanie

Vždy som rád cestoval a spoznával cudzie krajiny a kultúry. Momentálne ma veľmi mrzí, že nemám toľko času, aby som mohol opäť oprášiť svoje túlavé topánky :-) Mám rád dobrodružné cestovanie, niekedy som takmer výlučne chodil autostopom (mám na konte prestopovaných 13 krajín). Na cestách som zažil všeličo, mal som aj tú smolu, že týždeň po mojom príchode do Izraela začala druhá intifáda, v New Yorku som zažil najväčší výpadok prúdu v históriu Spojených štátov a nachádzal som sa tiež v centre Londýna počas teroristického útoku v roku 2005. Zaujímajú ma aj veľké mesta, postupne som navštívil Káhiru, New York, Londýn, Paríž, Moskvu, Peking, Buenos Aires, Tokio a Istanbul. Zažil som veľa podnetných stretnutí s inými kultúrami a veľké množstvo veselých a zaujímavých zážitkov, ktoré ma vždy posunuli dopredu, pracoval som celkovo v štyroch krajinách v zahraničí na troch kontinentoch. Zopár fotografií tu. 

 

Hobby

Okrem cestovania mám rád cyklistiku, som kinematofil, čítam kvantá rôznych kníh, behávam dlhé trate a občas sa zúčastňujem aj pretekov. Aktuálne napríklad je môj osobný rekord na polmaratóne (21,0975km) 1:25:55 (Košice 2014) a maratóne (42,195 km) 3:17:22 (Kjóto 2018).  Publikoval som v rôznych médiách a na svojom blogu (najviac som hrdý na svoj karentovaný článok). Mojou záľubou je rovnako aj politika a veci verejné. Mám relatívne veľkú zbierku mincí, rád fotografujem a hlavne sa učím nové veci. Angažujem sa v mimovládnom sektore, bol som dlhé roky skautom, hrával som na škole divadlo a momentálne som členom Mensy a aktívne spolupracujem so združením Račan.sk a tiež som hrával ochotnícke divadlo.

 Viac info som prezradil v článku Môj príbeh a vízia :-)